Kan man bruge en drone i sagsbehandlingen?

19-11-2018

Selvom det muligvis lyder som en fiks, digital ide, så er der god mening i at benytte en drone i sagsbehandlingen. Hos Nævnenes Hus har vi indkøbt en drone til formålet, og den har nu været i brug i en sag hos Planklagenævnet for første gang.

Det har hidtil været det tidligere Natur- og Miljøklagenævn, som besigtigede forholdene og landskabet som led i sagsbehandlingen, men med indførelsen af Planklagenævnet forudsattes det, at afgørelserne blev behandlet skriftligt. I den forbindelse hjælper droneoptagelserne til at oplyse de fakta, som en besigtigelse ellers ville give nævnsmedlemmerne. Droneoptagelserne (billeder og videoklip) virker på den måde som en digital besigtigelse, og kan bidrage med perspektiver, som en besigtigelse ikke ville give. Endeligt kan materialet – modsat en besigtigelse – arkiveres, så forholdene på et bestemt tidspunkt bevissikres.

”Det er stadig begyndelsen på en udvikling, men der er ikke tvivl om, at dronen giver god information, som man ikke før har haft mulighed for at indhente, og som kan give bedre afgørelser”, siger formand for Planklagenævnet Carsten Munk-Hansen.

Den nye, gode information er eksempelvis vinkler og perspektiver på landskabet, som ikke er mulige at se med egne øjne. Eksempelvis kan dronen sendes op i den præcise højde, som et givent emne har, hvilket gør det muligt at se hvilke omkringliggende bebyggelser, der kan blive påvirket af emnet. På sigt bliver det også muligt at projektere det enkelte emne ind på billeder. Det vil sige, at nævnsmedlemmerne på billeder og i video vil kunne forholde sig størrelsen på emnet set i forhold til det omkringliggende landskab. ”Det giver en unik mulighed for at kunne se belastningen og påvirkningen på landskabet”, fortæller Carsten Munk-Hansen.