Sagsbehandlingstider i Nævnenes Hus

17-06-2018

Fra 1. juli 2018 har Nævnenes Hus en målsætning om, at nye sager kan sagsbehandles inden for gennemsnitligt 6 måneder

Nævnenes Hus blev etableret som en ny styrelse den 1. januar 2017 som led i regeringens udflytningsplan, Danmark i Bedre Balance.

Samtidig med flytning og etablering af en helt ny styrelse med 200 medarbejdere i Viborg, gennemføres der en målrettet indsats med at få afviklet en stor bunke af gamle sager. Det er lykkedes at nedbringe antallet af meget gamle sager. Ved styrelsens etablering den 1. januar 2017 var den ældste sag fra 2008. I juni 2018 er den ældste sag fra 2014.

Nævnenes Hus har som sin kerneopgave at sekretariatsbetjene en række uafhængige nævn, så de kan træffe korrekte afgørelser af høj kvalitet inden for kortest mulig tid til gavn for borgere og virksomheder.

Det er derfor målsætningen, at nye sager, der indgives efter 1. juli, har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på tværs af nævn på 6 måneder. Der er tale om et gennemsnit på tværs af nævn og specialer, hvilket betyder, at nogle sager vil kunne afgøres hurtigere og nogle langsommere. De konkrete sagsbehandlingsmål kan ses her.

Samtidig er der iværksat en særlig indsats for at afvikle gamle sager hurtigst muligt og senest ved udgangen af 2019.