Den nye klageportal for Miljø- og Fødevareklagenævnet er i luften

20-08-2018
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Klageportalen for Nævnenes Hus er nu klar til at modtage klagesager til Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet.

Mandag den 27. august 2018 blev den gamle klageportal for Miljø- og Fødevareklagenævnet erstattet af en ny fælles klageportal for Nævnenes Hus. Ibrugtagningen af den nye portal vil medføre en række ændringer, som I kan læse mere om her:

Klagesager ved Miljø- og Fødevareklagenævnet

Ny klageportal – information til klagere

Ny klageportal – information til førsteinstanser

Klagesager ved Planklagenævnet

Ny klageportal – information til klagere

Ny klageportal – information til førsteinstanser

Sådan arbejder vi videre med klageportalen

Lanceringen af den nye klageportal for Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet er første skridt mod en fælles klageportal for alle nævn i Nævnenes Hus. Udover, at vi kobler flere nævn på portalen i løbet af 2018 og 2019, arbejder vi også videre med udvikling af portalen, og I vil derfor opleve, at vi løbende opdaterer og forbedrer løsningen.