Klagenævnet for Udbud har afsagt kendelse i sagen om et udbud iværksat af Region Hovedstaden v/Nyt Hospital og Ny psykiatri Bispebjerg

13-11-2017

Klagenævnet for Udbud har den 9. november 2017 afsagt kendelse i en sag om et udbud iværksat af Region Hovedstaden v/Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg. Klagesagen vedrørte opførelse af ”Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg – Akuthuset”.

Klagenævnet for Udbud har den 9. november 2017 afsagt kendelse i en sag om et udbud iværksat af Region Hovedstaden v/Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg (herefter regionen). Klagesagen vedrørte opførelse af ”Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg – Akuthuset”. Udbuddet vedrørende delaftalen havde en værdi af ca. 1,5 mia. kr.

Regionen iværksatte i oktober 2013 en projektkonkurrence med efterfølgende udbud med forhandling efter det dagældende udbudsdirektiv 2004/18/EF om en delaftale om ”Nyt Hospital og Ny Psykiatri Bispebjerg – Akuthuset”. Regionen prækvalificerede syv deltagere til at deltage i projektkonkurrencen, og kårede herefter tre vindere. Disse var C.F. Møller A/S med underrådgiverne Terroir ApS, Alectia A/S og Søren Jensen A/S, (herefter C.F. Møller), KHR arkitekter A/S, WHR Architects Europe, og Arup Denmark med Schønherr A/S som underrådgiver (herefter KHR) og COWI A/S med underrådgiverne Nordic Office of Architecture, Christensen og Co Arkitekter, Aart Architects A/S og Marianne Levinsen Landskab ApS (herefter COWI).

Anden fase af konkurrenceforløbet gennemførtes efter proceduren udbud med forhandling uden forudgående bekendtgørelse i henhold til udbudsdirektivets artikel 31, nr. 3. I denne fase gennemførtes tre forhandlingsrunder forud for deltagernes indlevering af endelige tilbud samt evaluering heraf og kåring af en vinder, med hvem der ville blive indgået aftale om totalrådgivning til projektet.
Den 23. september 2015 meddelte regionen, at den havde besluttet at tildele kontrakten til KHR.
Den 5. oktober 2015 indgav C.F. Møller klage til Klagenævnet for Udbud over regionen, og den 22. januar 2016 indgav COWI klage til Klagenævnet for Udbud over regionen. Klagenævnet besluttede at behandle klagerne samlet.

C.F. Møller og COWI nedlagde blandt andet påstand om, at regionen i relation til udbuddets anden fase havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet, jf. udbudsdirektivets artikel 2, ved blandt andet at inddrage usaglige hensyn og ved at lade pointtildelingen være styret af en usaglig og uberettiget interesse i at antage KHRs tilbud og dermed af et bestemt resultat af udbuddet, og efterfølgende tildele kontrakten til KHR.

Klagenævnet har i sin kendelse efter en omfattende gennemgang af sagens beviser på flere punkter taget klagen til følge. Samlet fandt klagenævnet således, at regionen havde handlet i strid med ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet ved flere af de nedlagte påstande.

Yderligere oplysninger

Kendelsen af 9. november 2017 kan ses her (pdf)