• Afgørelse i kystbeskyttelsessag om Jyllinge Nordmark

    Publiceret 04-05-2017

    Roskilde Kommune og Egedal Kommune traf den 11. marts 2016 enslydende afgørelser om at fremme et kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Afgørelserne er truffet efter § 5, stk. 1, i ...