Prioriterede klagesager om kystsikring er afsluttet

22-08-2017

Nævnenes Hus har afsluttet klagesagsbehandlingen af en lang række prioriterede sager vedrørende kystbeskyttelses- og husdyrssager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn.

Nævnenes Hus, som sekretariatsbetjener Miljø- og Fødevareklagenævnet og Planklagenævnet, har afsluttet klagesagsbehandlingen af en lang række prioriterede sager vedrørende kystbeskyttelses- og husdyrssager fra det tidligere Natur- og Miljøklagenævn.

I november 2016 bevilligede regeringen 23 mio. kr. til en midlertidig taskforce med henblik på at nedbringe en større sagspukkel på 740 sager fra det nu nedlagte Natur- og Miljøklagenævn. Det er målet, at sagspuklen skal være færdigbehandlet inden udgangen af 2017, herunder en række særligt prioriterede sager vedrørende kystbeskyttelse og husdyrsbrug. 

Nye synergier skaber effektive sagsgange

”Jeg er meget glad for, at vi har løftet denne vigtige opgave, samtidig med at vi er i fuld gang med at etablere os som ny styrelse. Det viser, at tanken om at styrke kompetencer på tværs, udnytte synergier og effektivisere klagesagsbehandlingen virker til gavn for både borgere og virksomheder”, udtaler direktør ved Nævnenes Hus Christian Lützen. 

Yderligere information

Direktør Christian Lützen, Nævnenes Hus, tlf. 72 40 57 00.