Planklagenævnet har d. 20. april 2017 truffet en endelig afgørelse vedrørende diger ved Jyllinge Nordmark

24-04-2017

Planklagenævnet ophæver Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 af den 25. november 2015.

Planklagenævnet ophæver samtidig væsentligheds-, konsekvens- og miljøvurderingerne fra henholdsvis juli 2014, marts og maj 2015 samt planforslagene af 17. juni 2015. Afgørelsen betyder, at det samlede plangrundlag er ugyldigt, og at planprocessen skal gennemføres på ny.

Du kan læse afgørelsen her (pdf)

Almene spørgsmål om afgørelsen kan rettes til Planklagenævnets formand, professor Carsten Munk-Hansen, telefon 2032 8699, e-mail: .