×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På naevneshus.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden.

Planklagenævnet

Loven om Planklagenævnet (lov nr. 1658 af 20. december 2016) trådte i kraft den 1. februar 2017. Planklagenævnet bliver sekretariatsbetjent af Nævnenes Hus, der er en selvstændig styrelse under Erhvervsministeriet. Nedenfor kan du læse om proceduren for indsendelse af klager til Planklagenævnet og om Planklagenævnets behandling af klager.