×

Vi samler statistik ved hjælp af cookies

På naevneshus.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden.

Det Psykiatriske Patientklagenævn

Nævnenes Hus fungerer som sekretariat for Det Psykiatriske Patientklagenævn. Nævnet behandler klager om tvangsindgreb, der har fundet sted under indlæggelse på en psykiatrisk afdeling. Her kan du finde informationer om, hvordan du klager, hvad du kan klage over og nævnets behandling af klagesager.